คุณคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันนั้นเสื่อมแค่ไหน

sex33ทุกคนลองหันมาดูปัญหาในปัจจุบันกันนะครับว่าการที่มีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องง่ายมากแค่ไหนในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทั่วไปในปัจจุบัน ย้อนเวลาไปสมัยก่อนนะครับหนุ่มสาวนั้นกว่าจะได้เดินเที่ยวกันไปตามสถานที่ต่าง ๆ โอกาสที่จะโดนตัวนั้นแถบจะไม่มีซึ่งเป็นการให้เกียรติผู้หญิงในสมัยก่อนกว่าจะได้จับเนื้อต้องตัวกันแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ชายเพราะผู้หญิงในยุคสมัยก่อนนั้นรักนวลสงวนตัวมากในการจีบกันของคู่รักนั้นใช้เวลานานมากต้องทำการรู้นิสัยกันจริง ๆ ผู้หญิงถึงจะให้ผู้ชายนั้นจับเนื้อต้องตัวได้และการที่จะมีเพศสัมพันธ์นั้นต้องแต่งงานกันก่อนถึงจะมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งต่างจากปัจจุบันมาก สมัยก่อนนั้นประเพณีมีการเคร่งครัดอย่างมากเพราะสาเหตุนี้ผู้หญิงจึงรักนวลสงวนตัวเพราะมีการสอนอย่างถูกทางและสังคมไม่เสื่อมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์การวัยอันควรสมัยก่อนนั้นจึงมีแต่หนุ่มสาวที่มีแต่ความจริงใจให้กันโดยส่วนน้อยที่เป็นเสือผู้หญิงจึงทำให้ผู้หญิงนั้นไม่เชื่อใจผู้ชายซึ่งผู้ชายเหล่านี้ทำให้ประเพณีนั้นเสื่อมโดยส่วนมากวัยรุ่นนั้นจะเข้าใจแบบผิด ๆ จึงทำให้การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้นกระจายไปตามสังคมต่าง ๆ จึงทำให้ประเพณีของคนยุคเก่านั้นเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วจึงมีการทำตาม ๆ กันมาโดยที่สังคมส่วนมากนั้นมีการกระทำให้เห็นเด็ก ๆ นั้นจึงได้ทำตามโดยคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องปกติทั่วไป ปัจจุบันนั้นการมีเพศสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องปกติของหมู่วัยรุ่นและได้ทำประเพณีของยุคสมัยก่อนเสื่อมไปปัจจุบันนั้นประเพณีรักนวลสงวนตัวนั้นจึงหาได้ยากมาก วัยรุ่นส่วนมากนั้นได้เรียนรู้ด้วยตนเองและส่วนมากนั้นพูดคุยกับเพื่อนฝูงมากกว่าผู้ใหญ่เพราะสาเหตุนี้การเดินทางจนได้ผิดรูปไปการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจึงเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยปัจจุบัน