สภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ(เซ็กเสื่อม)

sexการเสี่ยมของเพศ หรือ ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ทางเพศนั้น มีด้วยกันหลากหลายปัจจัยมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่ง อายุและวัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยที่เราไม่รู้ตัว เริ่มจากการใช้ชีวิตประจำวันกันก่อนดีกว่า ครับ อารมณ์ทางเพศอาจเกิดขึ้นได้ง่ายกับกลุ่มวัยรุ่นที่ได้เจริญเติบโตเต็มวัย แต่ก็มีวัยรุ่นบางรายได้มีความเปลี่ยนแปลงทางเพศได้ทั้งหญิงและชาย สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกฮล์ การสูบบุหรี่ การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ได้รับควันพิษและการใส่รองเท้าแตะที่เป็นแบบหูหนีบสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อร่างกายโดยที่เราจะได้รับสารอันตรายและสารพิษพวกนี้สะสมในร่างกายและจะมีผลเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราได้รับในแต่ละวันนั้นเอง และมีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ก็คือการรับประทานยาต่างๆ และมีปริมาณที่สะสมเป็นเวลานาน ยาที่สามารถทำให้มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นั้นได้แก่ ยา รักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ยาเคมีบำบัด และยารักษาโรคพาร์กินสัน ยาบรรเทาอาการปวดและอับเสบ ยาลดน้ำมูกแก้คัดจมูก ซึ่งยาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สามาก่อให้เกิดภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

ส่วนสภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่พบเจอได้ในวัยกลางคนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยทองซึ่งเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่ก้าวสู่วัยทองนี้จะมีอาการไม่มีอารมณ์ทางเพศเหมือนเมื่อก่อนหรือเหมือนตอนวันรุ่นและจะไม่มีการตอบสนองในเรื่องบนเตียงกับคู่ครองหรือการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วยหรือถ้ามีก็จะนานๆครั้ง

และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นก็คือเรื่องของความมั่นใจเพราะกลัวว่าจะทำให้อีกฝ่ายไม่ประทับใจ ในผู้ชายก็อาจจะเกิดอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งไว หรือมีขนาดเล็ก ส่วนผู้หญิงจะมีอาการไม่มีอารมณ์ร่วม ไม่มีความรู้สึกและถึงจุดสุดยอดนานกว่าปกติ สิ่งเหล่านี้เกิดจากความเครียด การวิตกกังวลต่างๆ

สิ่งที่จะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้ก็คือการดูแลเรื่องของอาหารเพราะการรับประทานอาหารที่ดีจะส่งผลต่อร่างกายและจะมีสุขภาพที่ดีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและลดการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วย