ฮอร์โมนนั้นที่แท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไร

hormon     ฮอร์โมน (hormone) ในร่างกายมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าฮอร์โมนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตอนไหนแล้ว ฮอร์โมน (hormone) นั้นมีการทำงานอย่างไร ฮอร์โมน (hormone) นั้นคือการเคลื่อนไหวหรือการส่งสารเคมีจากเซลล์ ไปยัง กลุ่มเซลล์อื่น ๆ โดยสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular organism) ซึ่งเซลล์นั้นใช่ว่ามนุษย์นั้นจะมีแค่เผ่าพันธุ์เดียว สัตว์และพืชนั้นก็มีเช่นกันแล้วสามารถผลิต ฮอร์โมน (hormone) ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ซึ่งทำการผลิต ฮอร์โมน (hormone) ที่ ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) โดย ฮอร์โมน (hormone) นั้นจะมีการปล่อยกระแสรูปแบบเดียวโดยส่งกระแสไปในเลือดโดยตรงซึ่งหน้าที่ของ ฮอร์โมน (hormone) หน้าที่แท้จริงแล้วทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งสัญญาณในร่างกายของมนุษย์ให้หยุดทำงานหรือทำงานอย่างเช่น

1.ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือทำการยับยั้งการทำงาน

2.การควบคุมนั้น มีกระบวนการสร้างฮอร์โมนและสามารถทำการสลาย (metabolism) ซึ่งทำหน้าที่สร้างบทบาทของร่างกายให้เปลี่ยนตามวัยเช่น ทำให้มีความต้องการด้านเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

ฮอร์โมน (hormone) ทำให้ร่างกายของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของกายภาพร่างกาย โดยเพศชายนั้น จะมีการสร้าง ฮอร์โมน จีเอ็น อาร์ เอช โดยจะทำหน้าที่กระตุ้นลูกอัณฑะโดยตรงโดยฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้อวัยวะเพศของเพศชายนั้นลุก ในเวลาเช้า โดยฮอร์โมนที่กระตุ้นอวัยวะเพศชายโดยตรงคือ (Testosterone) โดยฮอร์โมนตัวนี้จะเกี่ยวกับอวัยวะเพศชายโดยตรง โดยช่วงเช้าของแต่ละวันนั้น (Testosterone) จะมีผลต่อร่างกายอย่างมากโดยจะพัฒนาอวัยวะเพศของเพศชาย โดยลูกอัณฑะนั้นจะทำหน้าที่หลักโดยมีการผลิต (Testosterone) ออกมาอย่างมาก ฮอร์โมนของเพศหญิงนั้น จะมีการสร้างฟอลิเคิล (Follicle) ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะทำการกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลโดยทำหน้าที่พัฒนาการเจริญของอวัยวะเพศหญิงต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ท่อนำไข่ มดลูก ให้พัฒนาขึ้นและเปลี่ยนแปลงเยื่อบุมดลูกและรังไข่นี้ให้สมบูรณ์ ทำให้การหลั่ง LH ออกมาทำให้มีการตกไข่ ซึ่งการผสมกับฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน จะทำให้ผนังของมดลูกหนาขึ้นจึงทำให้การตั้งครรภ์ของเพศหญิงนั้นสมบูรณ์แบบ