ฮอร์โมนนั้นที่แท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไร

    ฮอร์โมน (hormone) ในร่างกายมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าฮอร์โมนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตอนไหนแล้ว ฮอร์โมน (hormone) นั้นมีการทำงานอย่างไร ฮอร์โมน (hormone) นั้นคือการเคลื่อนไหวหรือการส่งสารเคมีจากเซลล์ ไปยัง กลุ่มเซลล์อื่น ๆ โดยสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular organism) ซึ่งเซลล์นั้นใช่ว่ามนุษย์นั้นจะมีแค่เผ่าพันธุ์เดียว สัตว์และพืชนั้นก็มีเช่นกันแล้วสามารถผลิต ฮอร์โมน (hormone) ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ซึ่งทำการผลิต ฮอร์โมน (hormone) ที่ ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) โดย ฮอร์โมน (hormone) นั้นจะมีการปล่อยกระแสรูปแบบเดียวโดยส่งกระแสไปในเลือดโดยตรงซึ่งหน้าที่ของ ฮอร์โมน (hormone) หน้าที่แท้จริงแล้วทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งสัญญาณในร่างกายของมนุษย์ให้หยุดทำงานหรือทำงานอย่างเช่น 1.ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือทำการยับยั้งการทำงาน 2.การควบคุมนั้น มีกระบวนการสร้างฮอร์โมนและสามารถทำการสลาย (metabolism) ซึ่งทำหน้าที่สร้างบทบาทของร่างกายให้เปลี่ยนตามวัยเช่น ทำให้มีความต้องการด้านเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ฮอร์โมน (hormone) ทำให้ร่างกายของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของกายภาพร่างกาย โดยเพศชายนั้น จะมีการสร้าง ฮอร์โมน จีเอ็น อาร์ เอช

วิชาเพศศึกษาที่นั้นเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างไร

    โดยวิชาเพศศึกษานั้นเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงให้รู้จักในเรื่องเพศหลาย ๆ ด้านเพื่อทำให้เยาวชนได้มีความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งวิชานี้เด็ก ๆ ส่วนมากให้ความสนใจกับวิชาเพศศึกษาน้อยมากเพราะเยาวชนส่วนมากนั้นยังเป็นเด็กอยู่จึงไม่มีความรู้เรื่องเพศมากนักจึงให้ความสนใจน้อยมากกับเรื่องเพศซึ่งวิชานี้นั้นอาจดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่ที่แท้จริงแล้วมีประโยชน์อย่างมากซึ่งทำให้รู้ในหลาย ๆ ด้านเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องที่มีหลากหลายเยอะมากซึ่งแตกต่างกันไประหว่างเพศชายและเพศหญิงซึ่งแต่ละเพศนั้นก็มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปซึ่งฮอร์โมนของแต่ละเพศนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากซึ่งวิชาเพศศึกษานั้นเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยตรงจึงทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิงมากขึ้นแต่สมัยนี้นั้นเรื่องเยาวชนส่วนใหญ่นั้นได้เข้าใจเรื่องเพศกันแบบผิด ๆ จึงทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายมากกว่าเรื่องดีมากนักซึ่งเยาวชนในวัยช่วงอายุ 13 – 15 ปีเยาวชนกลุ่มเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองและไม่ค่อยสนใจวิชาเพศศึกษากันอย่างมากจึงทำให้เข้าใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันผิดเพี้ยนกันไปและทำให้เกิดเรื่องแย่ ๆ หลายเรื่องเพราะเยาวชนนั้นในเวลาที่มีการร่วมเพศกันมักจะไม่ใช้เครื่องป้องกันอย่างถูกวิธีและส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เครื่องป้องกัน จึงทำให้ปัญหาเกิดกับเพศหญิงเป็นส่วนมากเรื่องที่เกิดขึ้นมากมายนักซึ่งพอเกิดเรื่องแล้วเยาวชนกลุ่มนี้มักจะไม่ปรึกษาผู้ใหญ่เพราะส่วนมากไม่กล้าจึงทำให้ปรึกษากันเองจึงทำให้ปัญหานั้นเลวร้ายมากขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์วัยอันควร ปัญหาที่เกิดจากการร่วมเพศจึงทำให้ท้อง ปัญหาการทำแท้ง โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น วิชาเพศศึกษานั้นเป็นวิชาที่สอนทุกเรื่องในเรื่องเพศเยาวชนส่วนมากนั้นควรที่จะหันมาสนใจวิชานี้ให้มาก ๆ แล้วปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเรื่องเพศนั้นจะน้อยลงอย่างมากและปัญหาเลวร้ายนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

สภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ(เซ็กเสื่อม)

การเสี่ยมของเพศ หรือ ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ทางเพศนั้น มีด้วยกันหลากหลายปัจจัยมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่ง อายุและวัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยที่เราไม่รู้ตัว เริ่มจากการใช้ชีวิตประจำวันกันก่อนดีกว่า ครับ อารมณ์ทางเพศอาจเกิดขึ้นได้ง่ายกับกลุ่มวัยรุ่นที่ได้เจริญเติบโตเต็มวัย แต่ก็มีวัยรุ่นบางรายได้มีความเปลี่ยนแปลงทางเพศได้ทั้งหญิงและชาย สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกฮล์ การสูบบุหรี่ การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ได้รับควันพิษและการใส่รองเท้าแตะที่เป็นแบบหูหนีบสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อร่างกายโดยที่เราจะได้รับสารอันตรายและสารพิษพวกนี้สะสมในร่างกายและจะมีผลเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราได้รับในแต่ละวันนั้นเอง และมีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ก็คือการรับประทานยาต่างๆ และมีปริมาณที่สะสมเป็นเวลานาน ยาที่สามารถทำให้มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นั้นได้แก่ ยา รักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ยาเคมีบำบัด และยารักษาโรคพาร์กินสัน ยาบรรเทาอาการปวดและอับเสบ ยาลดน้ำมูกแก้คัดจมูก ซึ่งยาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สามาก่อให้เกิดภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ส่วนสภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่พบเจอได้ในวัยกลางคนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยทองซึ่งเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่ก้าวสู่วัยทองนี้จะมีอาการไม่มีอารมณ์ทางเพศเหมือนเมื่อก่อนหรือเหมือนตอนวันรุ่นและจะไม่มีการตอบสนองในเรื่องบนเตียงกับคู่ครองหรือการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วยหรือถ้ามีก็จะนานๆครั้ง และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นก็คือเรื่องของความมั่นใจเพราะกลัวว่าจะทำให้อีกฝ่ายไม่ประทับใจ ในผู้ชายก็อาจจะเกิดอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งไว หรือมีขนาดเล็ก ส่วนผู้หญิงจะมีอาการไม่มีอารมณ์ร่วม ไม่มีความรู้สึกและถึงจุดสุดยอดนานกว่าปกติ สิ่งเหล่านี้เกิดจากความเครียด การวิตกกังวลต่างๆ สิ่งที่จะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้ก็คือการดูแลเรื่องของอาหารเพราะการรับประทานอาหารที่ดีจะส่งผลต่อร่างกายและจะมีสุขภาพที่ดีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและลดการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วย

ความหลายหลาย ของการซื้อ-ขายบริการทางเพศในสมัยนี้

                เรื่องของเพศนั้นเป็นเรื่องที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ส่วนใหญ่ล้วนต้องให้ความสำคัญและขาดกันไม่ได้หรือจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่ม-สาววัยรุ่นหรือแม้แต่กระทั่งคนมีอายุก็ล้วนแล้วแต่มีความต้องการในเรื่องนี้กันอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ชนอยู่แล้ว ดังนั้นก็ได้เกิดอาชีพที่ตอบสนองความต้องการทางเพศต่างๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมทั้งเพศอื่นๆอีกด้วย การที่ต้องมีการขายบริการทางเพศนั้นก็มีหลากหลายปัจจัยและหลากหลายสาเหตุของผู้ซื้อและผู้ขายด้วยกันทั้งสองฝ่าย และเป็นเรื่องที่ตอบสนองความต้องการกันทั้งสองฝ่าย เรามาดูเรื่องของการขายบริการทางเพศในสมัยนี้กันเลยว่ามีแบบไหนและเป็นอย่างไรกันบ้าง การซื้อบริการทางเพศตามสถานที่ต่างๆนั้นก็ให้ความสะดวกในเรื่องของการเลือกของสาวๆหรือหนุ่มๆที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการที่หลากหลาย ในเรื่องของสถานที่ ที่มีสถานที่ต่างๆที่ให้บรรยากาศความรู้สึกที่น่าประทับยิ่งขึ้น และเรื่องของความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันได้แบบทันที แต่สถานที่ดังกล่าวมีเวลาเปิดปิดในช่วงกลางคืนเท่านั้น ซึ่งการขายบริการแบบนี้ผู้ที่ขายบริการจะมีข้อตกลงเรื่องค่าตัวและรายได้กับทางเจ้าของสถานที่ที่ให้บริการ แต่ก็มีการซื้อบริการแบบยืนขายข้างถนนการซื้อบริการแบบนี้เป็นการซื้อบริการที่จะมีสถานที่จำกัด มีการตกลงในเรื่องของเวลาและราคาที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมกัน และมาถึงการซื้อบริการที่ไม่ต้องลงทุนไปหาผู้ซื้อเป็นการขายโดยการโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ผู้ขายไม่ต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์กับนายหน้าหรือเจ้าของสถานที่บริการต่างๆ ในปัจจุบันนี้การซื้อขายบริการทางเพศได้มีมากมายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและมีด้วยกันหลายประเทศบางประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและบางประเทศก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยที่เดียว

การหาคู่ของสัตว์เพศผู้และการเลือกคู่ของสัตว์เพศเมีย

สัตว์ทั่วไปบนโลกใบนี้มีมากมายหลายชนิดและมีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่ผมจะขอยกตัวอย่างการหาคู่ของสัตว์แต่ละชนิดว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของสัตว์ เราขอย้อนกลับไปดูเรื่องของมนุษย์ในสมัยโบราณกันก่อนดีกว่าครับ มนุษย์ในสมัยก่อนนั้นก็มีการเลือกคู่ครองโดยมีการประรองฝีมือกันโดยที่ชายใดเป็นผู้ชนะก็จะเป็นฝ่ายที่ได้ผู้หญิงไปครองนั้นเอง และผู้หญิงก็เต็มใจในการที่จะใช้ชีวิตกับคู่ครองอีกด้วย เพราะในความคิดของผู้หญิงนั้นใครก็ตามที่แข็งแรงที่สุด เก่งที่สุด ก็เปรียบเสมือนคนที่จะดูแลตัวของเขาเองได้ดี แต่ในสมัยนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากคนส่วนใหญ่มีความคิดความชอบที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้การเลือกคู่ครองในสมัยนี้ไม่เหมือนกับคนในสมัยก่อน เรามาดูการเลือกคู่ของสัตว์กันบ้างดีดว่าครับว่าสัตว์โลกทั่วไปนี้มีวิธีการเลือกคู่กันอย่างไร แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกคู่ที่สามารถดูแลตัวของมันเองได้ ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ในยุคโบราณเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น เสือ สิงโต จระเข้ ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น ก็ต้องมีการต่อสู่กันเพื่อที่จะได้คู่มาผสมพันธ์กันนั้นเอง การต่อสู่กันของสัตว์นั้นส่วนใหญ่จะสู่กันแค่รู้แพ้รู้ชนะหรือสู้กันจนกว่าอีกฝ่ายจะถอยออกห่างกันไปนั้นเอง ไม่อาจถึงแก่ความตาย แต่ก็มีการหาคู่ของสัตว์ที่ไม่ต้องสู่กันให้เจ็บตัวมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆกันเลยดีกว่าครับ แมงมุม การหาคู่ของแมงมุมนั้นตัวผู้จะเดินไปบนใยของตัวเมียไปมาและค่อยๆกระตุกใยเบาๆเพื่อเป็นการบอกสัญญาณในการผสมพันธ์ให้ตัวเมียได้รับรู้ หิ่งห้อย การหาคู่ของหิ่งห้อยนั้นทั้งตัวผู้และตัวเมียจะเปล่งแสงออกมาจากตัวของมันเองเพื่อเป็นการส่งสัญญาณและแสงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเมียสนใจ จิ้งหรีด การหาคู่ของจิ้งหรีดนั้นตัวผู้จะส่งเสียร้องออกให้ดังเพื่อให้ตัวเมียได้ยินเสียงร้องของตัวผู้เองได้ชัด และส่วนตัวเมียถ้าจะเลือกตัวผู้ตัวไหนก็จะส่งเสียงร้องตอบกลับและก็ส่งเสียงคุยกันโต้ตอบไปมา นก การหาคู่ของนกนั้นก็ไม่ต่างไปจาก จิ้งหรีดสักเท่าไหร่ โดยนกตัวผู้จะขันหาคู่และนกตัวเมียก็จะขันตอบ แมว การหาคู่ของแมว ก็คล้ายๆกับจิ้งหรีด โดยการร้องหาคู่ สุนัข สุนัขนั้นจะหาคู่โดยการดมกลิ่นที่ก้นกันไปมาระหว่างตัวผู้และตัวเมียนั้นเอง

เพศต่างๆ ที่มีอยู่จริงในโลกนี้

                เรามาทำความรู้จักกับเพศทั่วไปอย่าง ชาย และ หญิง ที่เป็นเพศที่มีมาก่อนและมีเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และเป็นเพศที่เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรๆหลายๆอย่างที่คู่กัน และถูกสร้างมาเพื่อมีกันและกัน ย้อนไปในสมัยรุ่น ปู ย่า ตา ยายของเรากันเลยนะครับว่าเป็นยุคที่มีการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งหญิงและชายไม่ว่าจะเป็นการอยู่กินร่วมกัน การสืบสกุล และเป็นอะไรๆหลายๆอย่างที่สังคมยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไหนๆ หรือ ศาสนาไหนๆก็จะมีการยอมรับในเรื่องของทั้งสองเพศนี้ด้วยกันทั้งนั้นไหนจะเรื่องของกฎหมายที่มีการรองรับอะไรหลายๆอย่างให้กับสองเพศนี้ ไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าชื่อ และอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างที่ทำให้เราได้รู้ว่าทั้งสองเพศนี้มีความสัมพันธุ์กันมาอย่างยาวนาน แต่แล้วในปัจจุบันก็ได้มีการเบี่ยงเบนทางเพศไปอย่างมากและได้มีเพศต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งเกิดมาจากความรู้สึกอารมณ์ข้างในที่ขัดต่อร่างกายจนเป็นที่มาของแต่ละเพศ โดยเพศที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแต่ไม่ทั่วโลกจะมีเพศอไรบ้างนั้น ผมจะยกตัวอย่างเพศที่มีความเบี่ยงเบนไปจากเพศชายที่มีมากในปัจจุบันนั้นก็ คือ เพศที่เรียกว่ากระเทย เป็นเพศที่อยากมีการกระทำหรือร่างที่เป็นหญิงโดยบางคนนั้นอาจจะแปลงเพศโดยการตัดเจ้าโลกออกและบางคนก็อาจจะไม่ได้ตัดออก บางคนก็เสริมนม ไว้ผมยาว แต่งกายเป็นผู้หญิงทุกอย่างเรียกเพศนี้ว่า กระเทย นั้นเอง มีอีกเพศหนึ่งที่เบี่ยงเบงมาจากเพศชายนั้นก็คือ เพศที่เรียกว่า ตุ๊ดหรือเกย์ ตุ๊ดหรือเกย์ที่สมัยนี้เรียกกันมากนั้นก็คือ เกย์ เกย์จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เกย์คิง และ เกย์ ควีน เกย์คิงจะมีการกระทำที่คล้ายๆเพศชายเป็นส่วนมากแต่จะมีความเนียบกว่าตุ้งติ้งกว่า และจะชอบเกย์ด้วยกันโดยที่เกย์คิงจะเป็นฝ่ายรุก มาถึงเกย์ควีน เกย์ควีนก็จะมีการกระทำที่ไม่ต่างจากเกย์คิงซักเท่าไหร่ แต่จะมีหน้าที่เป็นฝ่ายรับนั้นเอง มาถึงความเบี่ยงเบนของผู้หญิงกันบ้าง

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นเพศหญิง และเรื่องเพศที่ควรรู้

เด็กหญิงเมื่อก้าวสู้วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแต่ต่างไม่มากกับเพศชายสักเท่าไหร่โดยที่เพศหญิงจะมีสิวขึ้นบริเวณบนใบหน้า หน้าอกและสะโพกที่ใหญ่ขึ้นอวัยวะเพศที่ใหญ่ขึ้นตามขนาดของแต่ละคนหรือเผ่าพันธุ์ เพศหญิงก็จะมีเสียงที่แหลมสูงหรือทุ้มห้าว มีกลิ่นตัว และจะมีขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศเหมือนกับเพศชายอีกด้วย ส่วนที่เพศชายไม่มีเหมือนของเพศหญิงก็คือเรื่องของการเป็นประจำเดือน ซึ่งเป็นเรื่องของเพศหญิงที่ก้าวเข้าสู้วัยรุ่นที่ต้องมีกันทุกคน การรับมือหรือการดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆของเพศหญิง ผู้หญิงจะมีวิธีการดูแลตัวเองที่ละเอียดกว่าเพศชายเป็นอย่างมากเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่ต้องทำตัวเองให้ดูดีเสมอกับเพศตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิว ขนรักแร้ หรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆของร่างกาย สำหรับเพศชายบางคนนั้นก็อาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเพศหญิงแล้วนั้นเป็นเรื่องที่สร้างความวิตกกังวลกันเป็นอย่างมากในการดูแลตัวเองของเพศหญิง ยิ่งเป็นเรื่องของสิว และ ขนรักแร้แล้วละก็เพศหญิงถึงขั้นต้องพึ่งคลีนิคเสริมความสวยความงามกันเลยทีเดียว การดูแลตัวเองของเพศหญิงโดยทั่วไปแล้วนั้น ก็ควรทำตัวเองให้สะอาดโดยการอาบน้ำวันละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ล้างหน้าให้สะอาด บำรุงผิวด้วยครีมต่างๆกำจัดขนรักแร้ให้เกลี้ยงเกลา ควรใช้น้ำหอมหรือโรลออนที่มีกลิ่นหอมต่างๆแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเพศหญิงแล้วครับ เรื่องควรรู้และควรระวังเรื่องของเพศสัมพันธุ์ การมีเพศสัมพันธุนั้นมีด้วยกัน 2 แบบ โดยมีแบบสอดใส่และไม่สอดใส่ เราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันทั้ง 2 แบบ จะได้เป็นเรื่องที่เราควรระวัง การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่นั้นเป็นการมีเพศสัมพันธุ์โดยเซ็กโฟน หรือ ออรัลเช็กช์ ส่วนการมีเพศสัมพันธุ์แบบสอดใส่นั้นเราควรระวังผลที่จะตามมาภายหลังโดยมีวิธีการป้องกันด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใส่ถุงยางจะเป็นการป้องกันในเรื่องของการคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การกินยาคุมกำเนิน การฉีดยาคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด การฝังยาคุม หรือ การใส่ห่วงอนามัย วิธีที่ไม่สำควรใช้ในการคุมกำเนิดได้แก่ การหลั่งข้างนอกของเพศชาย และการนับวันประจำเดือนของเพศหญิงเพราะไม่ใช้วิธีการคุ้มกำเนิดที่ดีและมีความเสียงสูง ดังนั้นก่อนการมีเพศสัมพันธุ์ทุกครั้งควรคิดตรึกตรองให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง  

ความเปลี่ยนแปลงของเพศชายในวัยรุ่น และการรับมือของการเปลี่ยนแปลง

เด็กชายเมื่อกาวสู่วัยรุ่น จะมีความแตกต่างจากตอนเป็นเด็กนั้นก็คือจะมีร่างกายที่ใหญ่ขึ้นและอวัยวะเพศที่ใหญ่ขึ้นตามขนาดของแต่ละคนหรือเผ่าพันธุ์ และจะมีกลิ่นตัวอันไม่พึงประสงค์มีสิวที่บริเวณบนใบหน้า มีขนขึ้นที่รักแร้ มีขนขึ้นที่หน้าอก และก็มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศอีกด้วย เสียงจะมีเสียงทุ้มต่ำหน้าอกจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นกล้ามหน้าอกและจะเจ็บที่ตรงบริเวณหัวนมอาการดังกล่าวเรียกว่านมแตกพานนั้นเอง จะมีอาการฝันเปียกในเวลากลางคืน เพศชายส่วนใหญ่ในวัยรุ่นเมื่อเทียบกับเพศหญิงรุ่นเดียวกันกับเพศชายจะมีอารมณ์ทางเพศที่มากกว่าเพศหญิงโดยที่เป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องที่ปกติ เรามาดูวิธีการดูแลตัวเองและการแก้ปัญหาต่างๆของเพศชายกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่เราควรรู้บ้างกันนะครับ เรื่องของกลิ่นตัวของผู้ชาย เรื่องของกลิ่นตัวเราควรดูแลตัวเองโดยเริ่มจากการอาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งขึ้นไป และหลังจากอาบน้ำควรทาแป้งที่บริเวณลำตัวและควรหาโรลออนที่เหมาะสำหรับผู้ชายเพราะผู้ชายจะมีกลิ่นตัวที่แรงกว่าผู้หญิง ต่อมาเรื่องของสิว เราควรดูแลตัวเองโดยล้างหน้าให้สะออดและใช้ครีมบำรุงต่างๆที่ไม่ทำให้ตัวเราเกิดอาการแพ้ง่าย ส่วนเรื่องของขนรักแรผู้ชายจะไม่จำเป็นต้องกำจัดเรื่องนี้ก็ได้เพราะขนรักแร้ก็ทำให้ลดการเสียดสีของผิวหนังของรักแร้และยังให้ความชุ่มชื้นกับรักแร้ของเราได้ดีอีกด้วย ส่วนเรื่องของอารมณ์ทางเพศของเพศชายนั้นเรามีวิธีต่างๆในการกำจัดกับอารมณ์ของตัวเองโดยที่เราก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อไม่ให้เราหมกมุ่นในเรื่องของอารมณ์ เช่น การเล่นกีฬาต่างๆ ดูหนังที่ไม่สื่อถึงเรื่องอารมณ์ทางเพศ ฟังเพลง เล่นเกม อยู่กับเพื่อนเพศเดียวกัน หรือ ถ้าเรามีอารมณ์ทางเพศมากๆ สำหรับเพศชายก็จะมีวิธีการกำจัดปัญหาต่างๆเช่น การสำเร็จความใคร่โดยการช่วยตัวเอง วิธีที่แนะนำมานี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือมีปัญหาภายหลังอีกด้วย    

ข้อดีของการนอนแก้ผ้าของเพศหญิง

คุณผู้หญิงส่วนใหญ่หลายคนคงชอบการนอนเปลือยกายไม่ใช่น้อยแต่ก็มีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงนอนใส่เสื้อผ้ากันอย่างปกติอยู่ซึ่งเราไม่ได้จะมาถบเถียงกันว่าการนอนแบบไหนผิดหรือถูก แต่เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการนอนแก้ผ้ากันเลยดีกว่า การนอนแก้ผ้าสามารถทำให้เรานอนหลับได้อย่างสนิทและสบายมากขึ้นเนื่องจากกายเราได้สัมผัสกับที่นอนนุ่มๆได้อย่างสบายอกสบายใจ อีกทั้งยังช่วยให้แบคทีเรียตัวร้ายหลับไปกลับการนอนของเราอีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่เรานอนแก้ผ้านั้นเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศมีการวิจัยกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนั้นเอง โดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ได้มีการวิจัยออกมาว่า การนอนเปลือยกายทำให้ลดกลิ่นต่างๆของน้องสาวคุณผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคาวปลากลิ่นอับ และยังช่วยลดเรื่องของเชื่อรา แบคทีเรียที่มาพร้อมกับความอับชื่นของการใส่กางเกงในนอนอีกด้วย และยังช่วยให้ลดความอ้วนได้ เนื่องจากการนอนหลับอย่างสนิทก็จะไม่หิวและไม่กระวนกระวายใจ เพราะถ้าเรานอนไม่หลับร่างกายของเราก็จะหลั่งสารที่จะทำให้เราซึมเศร้าคิดมากนอนไม่หลับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราหิวและก็อาจจะทำให้เราอ้วนขึ้นได้ การเปลือยการนอนยังช่วยทำให้เราไม่แก่และยังคงความอ่อนเยาว์ได้นานอีกด้วยเนื่องจากการนอนหลับที่ยาวนานและหลับได้ลึกจึงทำให้ร่างกายผลิตสารต่อต้านความแก่ ความซึมเศร้า ที่จะทำให้ร่างกายดูดี มีอารมณ์ที่ดี ผิวพรรณดี และทำให้มีความสุขตลอดเวลา อีกทั้งยังทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ดีอีกด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คู่รักของเรารักเรามากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและทำให้เรามั่นใจตัวเองได้ดีอีกด้วย

เรื่องของจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงที่ควรรู้

เรามาเรียนรู้การดูแลเรื่องนี้และเกร็ดความรู้ต่างๆกันเลยดีกว่า ทุกคนรู้ไหมครับว่าผู้หญิงเรานี้ก็มีความลำบากอยู่เหมือนกันนะครับในการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องจุดซ่อนเร้น         เพราะบางคนอาจจะเข้าใจวิธีการดูแลเอาใจใส่แบบผิดๆหรือทำตามกันมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องนี้กันดีกว่าครับอาจจะเป็นประโยชน์ให้แก่คุณผู้หญิงไม่มากก็น้อย 1.การทาแป้งตรงจุดซ่อนเร้น บอกได้เลยครับว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีต่อจุ๋มจิ๋มของคุณผู้หญิงเพราะจะก่อให้เกิดอาการอับและเนื้อของแป้งนั้นอาจจะเข้าไปข้างในของจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงได้ซึ่งเป็นผลที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้หรือผิดปกติได้และอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเพราะแป้งอาจก่อให้เกิดเชื้อราตกขาวและสามารถทำให้เกิดเนื้องอกได้ด้วย 2.การล้างจุดซ้อนเร้น ด้วย แลตตาซิต ในปริมาณที่มากเกินไปหรือบ่อยเกินไป มีผลไม่ดีแน่ เพราะจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงมีแบคทีเรียดีและแบคทีเรียตัวร้ายอยู่รวมกันซึ่งถ้าเราใช้ แลตตาซิต ในปริมาณมากเกินไปก็จะไปทำร้ายแบคทีเรียนั้นๆมากจนเกินไปจะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันของจุดซ่อนเร้นเรานั้นลดน้อยลงส่งผลทำให้มีอาการแพ้หรือที่ผิดปกติได้ 3.เรื่องของเสื้อผ้าหรือชุดชั้นใน เราไม่ควรละเลยเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเพราะเสื้อผ้าก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่มาของโรคต่าง เช่น เชื้อราในร่มผ้าที่เกาะอยู่กับกางเกงชั้นในของคุณผู้หญิงนั้นเอง สาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราเกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างในจุดซ่อนเร้น จำพวกแป้งหรือน้ำหล่อลื่นแม้กระทั้งปัสสาวะหรือเหงื่อของตัวเราที่สะสมเป็นเวลานาน และยังรวมไปถึงยกทรงถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเสี่ยงของการเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากการสะสมของสิ่งสกปรกตัวอย่างเช่นชุดชั้นในที่ใส่แล้วหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน(ข้ามวัน)ก็อาจจะก่อให้เกิดเชื้อราได้และถ้าเราซักชุดชันในไม่สะอาด ตากไม่แห้งสนิท ไม่โดนแดดก็อาจจะทำให้เชื้อราสะสมมาเรื่อยๆจนอาจจะก็ให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้